GDCK Hrvatska Kostajnica započela fazu II projekta „ I mi zaslužujemo priliku“

Datum objave: 29. 10. 2020.

Dana 04. rujna 2020. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa „Zaželi-Program zapošljavanja žena“ između Gradskog društva Crvenog križa Hrvatska Kostajnica i Ministarstva rada i mirovinskog sustava Projekt je financiran u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.
Vrijednost projekta je 2.971.640,00 kn.
Osnovni cilj ovog projekta je zapošljavanje i obrazovanje 32 žene sa završenim osnovnim ili srednjoškolskim obrazovanjem koje ujedno zbog svoje nezaposlenosti ulaze u kategoriju ranjive (ciljne) skupine teže zapošljive na tržištu rada.

Očekivani rezultati projekta su obrazovanje i zapošljavanje 32 žene koje će potpisati ugovor o radu na 12 mjeseci te kroz projekt obilaziti 224 krajnja korisnika u njihovim domovima.

Rezultat projekta je 32 educirane žene sa radnim iskustvom koje postaju konkurentnije na tržištu rada. S druge strane, našim krajnjim korisnicima moći ćemo ponuditi kontinuirano skrb i njegu, a partnerima projekta, posebice CZSS Hrvatska Kostajnica služimo kao „produžena ruka“ s potrebama starijih i nemoćnih na terenu.