Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica započela je kao partner s provedbom projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje“

Datum objave: 08. 12. 2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica započela je s provedbom projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje“ u ulozi partnera.
Naime, Gradsko društvo Crvenog križa Županja potpisala je 10. studenog 2020. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.051.816,41 kn, a razdoblje provedbe projekta je godina dana od dana sklapanja Ugovora.
Projekt će se provoditi na području tri (3) županije: Vukovarsko – srijemske, Brodsko – posavske i dijelu Sisačko – moslavačke županije, iz kojih dolazi sedam (7) partnerskih organizacija. Partner na projektu je i Hrvatski Crveni križ koji projektu pruža logističku podršku u aktivnostima edukacija i održavanja IT platforme – osnovnog alata za vođenje baze podataka krajnjih korisnika.
Projektne aktivnosti usmjerene su na ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osoba i to hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.
Ciljne skupine projekta su:
1. samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade kojima je utvrđeno pravo rješenjem nadležnih centara za socijalnu skrb;
2. osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 1.500,00 kn, odnosno do 2.000,00 kn za dvočlano kućanstvo;
3. samohrani roditelji ukupnim primanjima u kućanstvu nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH (4.062,51 kn);
4. obitelji s troje ili više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 6.436,00 kn,
5. iznimno samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od tri (3) mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te samci i obitelji koji zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.

Distribucija paketa hrane vršit će se putem vlastitih distribucijskih kanala partnera uz najstrože poštivanje propisanih epidemioloških mjera i preporuka za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom (COVID-19), a broj korisnika paketa pomoći GDCK Hrvatska Kostajnica procijenjen je na 510 osoba na području djelovanja ( Općina Majur, Općina Hrvatska Dubica, Općina Donji Kukuruzari te Grad Hrvatska Kostajnica).

Provedbom ovog projekta, ostvaruju se slijedeći specifični ciljevi: ublažava se nedostatak hrane kod socijalno najpotrebitijih samaca i obitelji i poboljšava kvaliteta života, smanjuje se njihova socijalna isključenost zbog slabijeg materijalnog stanja, te se unaprjeđuje sustav prikupljanja donacija hrane. Dugoročni rezultat projekta je ojačan i koordinirani sustav podrške skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, što je između ostalog i jedan od ciljeva Strategije borbe protiv siromaštva.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.