Održana početna konferencija u sklopu projekta “I mi zaslužujemo priliku”

Datum objave: 21. 2. 2018.

U Hrvatskoj Kostajnici u utorak, 20.veljače održana je početna konferencija u sklopu projekta „I mi zaslužujemo priliku“. Organizacija početne konferencije je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Osnovni cilj projekta je zapošljavanje i obrazovanje 25 žena sa završenim osnovnim ili srednjoškolskim obrazovanjem koje ujedno zbog svoje nezaposlenosti ulaze u kategoriju ranjive (ciljne) skupine teže zapošljive na tržištu rada., rekla je na predstavljanju projekta ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Hrvatska kostajnica Maja Böhm.

Zaposliti 25 žena na 24 mjeseca značajno je jer se tako smanjuje i njihova socijalna isključenost u lokalnoj zajednici.

Osim dugotrajnog zaposlenja djelatnice će na početku projekta proći program obrazovanja za gerontodomaćice i njegovateljice te će se lakše adaptirati i integrati na tržištu rada po završetku provedbe projekta. Isto tako, smanjiti će se stopa nezaposlenih žena, te zaposlenjem prestaju biti pripadnice ranjive skupine i imat će daleko veće mogućnosti za kvalitetnijim načinom života za sebe i svoje obitelji.

Projekt je u skladu sa Sporazumom o suradnji između RH i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

Nositelj projekta  je Hrvatski crveni križ- Gradsko društvo Crenog križa hrvatska Kostajnica, a partnetri projekta su Centar za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Sisak.

Unutar Sisačko-moslavačke županije, GDCK Hrvatska Kostajnica ( Grad Hrvatska Kostajnica, Općina Majur, Općina Hrvatska Dubica i Općina Donji Kukuruzari) zabilježen je veliki broj građana  treće životne dobi koji pretežno žive u samačkim domaćinstvima. Prema podacima GDCK Hrvatska Kostajnica i CZSS Hrvatska Kostajnica imamo preko 250 korisnika kojima je potrebna njega i pomoć u kući.

Problem je što su krajnji korisnici teritorijalno udaljeni te nisu u mogućnosti otići sami u dućan po namirnice, doktoru ili po lijekove. Iz dugogodišnjeg iskustva u radu s korisnicima, evidentno je da im je potrebna pomoć oko kućanskih poslova, pripremanja toplih obroka, dostava lijekova, pomoganje pri kupanju, vođenje brige oko zdravstvenih potreba korisnika, previjanje rana i obavještavanja liječnika obiteljske medicine o njihovom zdravstvenom stanju.

Na samom početku provedbe projekta započet će se sa teorijskim i praktičnim dijelom osposobljavanja djelatnica za zvanje gerontodomaćica i njegovateljica. Dio djelatnica obrazovati ćemo za zvanje: gerontodomaćica u trajanju od 160 školskih sati, a dio djelatnica za zvanje njegovateljica u trajanju od 500 sati.

Teorijski dio osposobljavanja održati će se u Hrvatskoj Kostajnici. Praktični dio programa osposobljavanje gerontodomaćica će odraditi u domovima krajnjih korisnika, dok će njegovateljice praktični dio odraditi u Domu za starije i nemoćne osobe u Petrinji u trajanju od 240 sati. Po završetku obrazovanja djelatnice će stečeno znanje i iskustvo primjenjivati na terenu s krajnjim korisnicima.

Kroz projekt je planirano zaposliti voditelja projekta, administratora i koordinatora projekta. Planirano trajanje radnog odnosa voditelja, administratorai koordinatora projekta je 30 mjeseci, dok djelatnica tj.ciljne skupine 24 mjeseca po završetku programa obrazovanja.IMG_0638 IMG_0640 IMG_0641 IMG_0717 IMG_0658 IMG_0682 IMG_0655 IMG_0694 IMG_0692 IMG_0647 IMG_0691