OGLAS ZA RADNO MJESTO: REFERENT DDK

Datum objave: 27. 4. 2017.

RADNO MJESTO : REFERENT/REFERENTICA ZA EVIDENCIJU DOBROVOLJNIH DARIVATELJA

HRVATSKA KOSTAJNICA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJ


1


Na određeno; novootvoreni poslovi


Puno radno vrijeme


Nema smještaja


Bez naknade


11.4.2017.


30.4.2017.
Srednja škola 4 godine


Engleski jezik


Potrebno poznavanje osnova informatike

  • word
  • excel
  • powerpoint
  • internet

Kategorija B


1 godinu


Na temelju članka 26. Statuta Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Hrvatska Kostajnica, Odbor društva raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto: referent DDK Gradskog društva Crvenog križa Hrvatska Kostajnica
Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
– SSS
– jedna godina radnog iskustva
-prednost rada u humanitarnim organizacijama ili u Hrvatskom Crvenom križu
– aktivno znanje engleskog jezika
– poznavanje rada na računalu
– vozački ispit B-kategorije
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
-potvrda o nekažnjavanju
– poznavanje rada Crvenog križa te organizacijske sposobnosti
Referent DDK se imenuje na određeno vrijeme s mogućnosti na neodređeno vrijeme
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– Svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju
– potvrdu o radnom stažu
– preslik domovnice
-preslika osobne iskaznice
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
-dokaz o položenome vozačkom ispitu
– životopis
– zamolba za posao
Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 dana od objave.
Prijave treba dostaviti na adresu: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Hrvatska Kostajnica, Trg kralja Tomislava 2b, Hrvatska Kostajnica, s naznakom: »Natječaj za referenta DDK«.
Referenta imenuje Odbor GDCK Hrvatska Kostajnica.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Podnositelji nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave, niti će se smatrati kandidatima prijavljenima na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest.