Postavljanje trijažnog šatora u Općoj bolnici „Dr.Ivo Pedišić“ u Sisku i Petrinji

Datum objave: 29. 4. 2020.

Postavljanje trijažnog šatora u Općoj bolnici „Dr.Ivo Pedišić“ u Sisku i Petrinji